Sunday, April 21, 1991

THIS IS JUST TO SAY (for Kathy Evans)


THIS IS JUST TO SAY
             (an occasional poem for Kathy Evans)


Because the collected Love Poems slept all night long
on top of O'Hara's Lunch Poems, Dostoyevsky is implied
though the window sill is composed of pure morning light.
I moved the bottle of grapefruit juice from the floor
beneath the rocking chair (& one lone shoe) to the sink
only to have it explode in the sunlight onto the photos of your children
smiling crazily at us from beneath a juicy glaze
& Oleg hurries to save them from the indifferent nature
of love in this world; the mathematical division of families
his own children asleep on the other side of the world,
your mother wondering why a stranger with a Russian accent
answers your phone on a Sunday morning.
We continually face separations of the heart
that is why it hungers for sum totals.
Everything needs translation—
The sea plane outside your window taxies across alluvial mud;
the pilot has to go so far to reach water these days.
The French family on the dock screams goodbye
to their papá as he lifts off from the gravity of this world.
This division cleaves us from what we know to be true.
If only it were so simple: Peterson's Guide to Western Birds
holding us aloft and classified from human wishes,
last year's wives, and the daily remains
enough to sustain our increasing appetites.
Migratory birds sup most delicately on soup du jour,
the mud — moist, hard and moaning. No free lunch here.
You will not die from the multiple invasions of winter
without a single answer from the abundance of nature.
This thirst we share in common.


4/21/91
Mill Valley  mudflats

1992 Artists' Palette, Mill Valley, 1st Honorable Mention, chosen by Rosalie Moore & Kathy Evans


4/21/91
Hmm, my prose piece is
Easter Sunday, April 19, 1992 typo?
Sunday Morning, Berth 1-11, Sausalito 
GEWOON MAAR OM JE TE LATEN WETEN
         ( een gelegenheidsgedicht voor Kathy Evans)

Omdat de verzamelde Love Poems de hele nacht sliepen
boven op de Lunch Poems van O'Hara zit Dostojevski er ook tussen
al is de vensterbank gemaakt van zuiver morgenlicht.
Ik heb de fles met grapefruitsap, op de vloer
onder de schommelstoel (& een eenzame schoen), op het aanrecht gezet
maar daar explodeerde hij juist in het zonlicht over de fotoos van je kinderen
die met een streep door ze heen naar ons lachen van onder een sappig glazuur
& Oleg haast zich om ze te redden van de onverschillige aard
van liefde in deze wereld; de wiskundige deling van gezinnen —
zijn eigen kinderen in slaap aan de andere kant van de wereld,
jouw moeder die zich afvraagt waarom een vreemde met een Russisch accent                
bij jou de telefoon opneemt op een zondagmorgen.
We zien steeds scheidingen van het hart onder ogen
daarom hunkert het naar totalen.
Alles heeft vertaling nodig —
Het watervliegtuig voor je raam taxiet over aangespoelde modder;
de piloot moet zo ver gaan om bij water te komen tegenwoordig.
Het Franse gezin aan de kade schreeuwt tot ziens
naar hun papá terwijl die loskomt van de zwaartekracht van deze wereld.
Deze deling klieft ons van wat wij weten dat waar is.
Was het maar zo eenvoudig: Peterson's Guide to Western Birds
die ons omhoog houdt en in een andere klasse dan mensenwensen,
de echtgenoten van verleden jaar, en de dagelijkse overblijfselen —
genoeg om onze toenemende begeerten gaande te houden.
Trekvogels souperen zeer kies op soep du jour,
de modder — vochtig, hard en kreunend. Geen gratis maal hier.
Je zult niet doodgaan aan de meervoudige invasies van de winter
zonder een enkel antwoord van de overvloed van de natuur.
Deze dorst hebben we samen gemeen.


 21/April/91
Maureen Hurley
De  schorren en slikken van Mill Valley
Nederl. vert. Vins van Neerven, 10/92